×

Registrering

Personuppgifter

Användarnamn & lösenord

eller logga in

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Köpvillkor

Giltiga per 2016-09-01

GardenGirl AB, organisationsnummer 556740-5872 ("GardenGirl") driver webbplatsen www.gardengirl.se och därtill hörande sidor ("Webbplatsen").
Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om GardenGirl framgår på Webbplatsen.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument gör en beställning via Webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och GardenGirl.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18år. Säljaren accepterar, enligt svensklag inte kreditköp till personer under 18år.
Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter
och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga
priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska
uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner
eller ursprung. GardenGirl ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part.

1.5 Webbplatsen ägs av GardenGirl. Innehållet på Webbplatsen ägs av GardenGirl. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och
marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och
annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från GardenGirl.


Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Kunden klickat på Köpknappen.


3. Kunduppgifter mm.
3.1 GardenGirl rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska
genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och
fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon
obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.
Kunden ska omgående anmäla till GardenGirl om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med
dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om GardenGirl misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har GardenGirl rätt att
stänga av Kunden. GardenGirl har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.


4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.
Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i
samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att
göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. GardenGirl förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt
om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.


5. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller
förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.
Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom fem arbetsdagar.

6.2 När du genomfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse via e-post till dig. Du kan även gå in
på din medlemssida för att få information om din order.
6.3 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.
Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.4 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli id.
Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan sker via SMS. Vid felaktigt lämnat mobilnummer kan Kunden faktureras de
extra kostnader som uppstår för att genomföra aviseringen.
6.5 Om en transportskada skulle uppstå skall du genast anmäla detta till transportören. Därefter kontakta vår kundtjänst.
6.6 Som Kund har du alltid tre års reklamationsrätt på ursprungsfel. Eventuella fel måste alltid anmälas till GardenGirl utan dröjsmål dock senast
inom två månader från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
Vid reklamation kontakta GardenGirls kundtjänst.
6.7 Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp kan du returnera beställningen i oanvänt skick med all emballage till oss inom 14 dagar för återköp eller byte. Du är själv ansvarig för returportot. Vid storleksbyte står vi för frakten tillbaka dill dig. Du är också ansvarig för att varan kommer fram till oss i samma skick som du fick den. Om varan anländer till oss dåligt förpackat eller i dåligt skick förbehåller vi oss rätten att inte återbetala den. Om vi har skickat ut en felaktig vara står vi självklart för portot. Om du vill reklamera en vara ska du skriva till oss på shop@gardengirl.se så hjälper vi dig. Det är viktigt att du anger dessa uppgifter när du skickar tillbaka en vara:
1. ordernummer
2. namn
3. vad du vill att vi ska göra (byte/återbetalning)
Om du vill göra ett återköp skickar vi betalningen tillbaka på samma sätt som du betalade.

Returadressen är:

Almroths Express & Åkeri AB
GardenGirl
Koppargatan 11
602 23 Norrköping


7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att
ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, kosmetiska produkter).

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte
bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

7.4 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till GardenGirl
med följande information. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i
meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som
Konsumentverket tagit fram.

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten.
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till GardenGirl.
Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Säljaren enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.

7.6 Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella
tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder. Vid retur av del av order
återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans
ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att
fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 Säljaren betalar tillbaka beloppet inom 14dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med
återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat
överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


8. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda,
blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i
tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och
andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.
Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


9. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen.
Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren
har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella
ändringar av Villkoren.


10. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i
fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller
som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


11. Tillämplig lag och tvist
11.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på
www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt
tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
eller i sista hand av allmän domstol.


GardenGirl AB
Stationsvägen 3
597 94 Åtvidaberg
Växel: +46 (0)120-60101
Fax: +46 (0)77-5707135
E-post: info@gardengirl.se
Bankgiro: 213-2496
Organisationsnummer: 556740-5872
Säte: Björsäter, Östergötland

Köp verktyg
speciellt designade
för kvinnor

Klicka här för att komma till verktygen
Min Kundvagn

Du har inga artiklar i din kundvagn.